AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES

Objecte

La utilització d’este lloc web suposa la plena acceptació per l'usuari de totes les condicions d’aquesta Informació Legal, de manera que si no està d'acord amb el contingut d’aquesta haurà d'abstenir-se de fer ús del web.

Esta web és propietat de l'Agència Valenciana del Turisme/Conselleria d'Indústria, Turisme, Comerç i Ocupació.

L'Agència Valenciana del Turisme/Conselleria d'Indústria, Turisme, Comerç i Ocupació no realitza comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, es limita a la difusió de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.

Les relacions o obligacions derivades de les normes que resulten aplicables al comerç electrònic existiran entre les empreses prestadores dels servicis contractats i els compradores/contratantes dels mateixos. El pagament de les reserves es realitzarà directament entre els clients de l'empresa i la pròpia empresa, sent aquella responsable de qualsevol possible reclamació.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal dels clients que contracten els servicis turístics són arreplegats, registrats, emmagatzemats i custodiats per les empreses prestadores dels servicis objecte de comerç electrònic i que seran les que posseïsquen els instruments per a l'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les dits dades.

Accés

Esta web utilitza cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest lloc web. Aquestes cookies associen únicament un usuari de manera anònima i el seu equip per al procés de generació d'estadístiques i control d'accés, sense proporcionar cap tipus de referència de la qual es puga derivar cap dada de caràcter personal.

Esta web utilitza Google Analytics per a controlar el tràfic i els hàbits de navegació pel web. Aquest sistema emmagatzema la data, l’hora, la procedència de l'Usuari, el lloc web del qual prové, la pàgina a què accedeix i el navegador que utilitza, dades que no són associades amb cap persona.